BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA “POSTAL DE NADAL 2021”.

Bases del concurs:

Objecte:

El concurs el realitza La Mútua per tal d’escollir la millor fotografia que s’utilitzarà com a felicitació del Nadal de 2021.

La publicació de les fotografies es farà a la web de La Mútua www.mutua.org. Es considera com a fotografia vàlida aquella que inclogui algun element nadalenc.

És un concurs sense jurat tot i que hi ha un gestor de la informació escollit per la pròpia mútua. Val a dir que fotografies que no tinguin caire Nadalenc seran eliminades del concurs i comunicat així al participant per a donar-li l’opció de tornar a participar.

Termini:

El concurs s’iniciarà a partir del 23 de novembre a les 00:01 i finalitzarà el dia 22 de desembre a les 23.59.

No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del concurs.

Forma de participació

L’accés a la plataforma de participació estarà en un lloc visible de la pàgina web actual de La Mútua i serà l’únic canal per a poder participar en aquest concurs. Es determina que és un concurs totalment “On-line”.

Els participants han de ser socis de La Mútua, i tenir com a màxim 16 anys. Per tant, serà imprescindible que un tutor validi l’autorització (en un apartat posterior d’aquestes bases)  i sigui el gestor de les dades de l’infant, el correu electrònic i altra informació que es sol·licitarà per a poder validar la participació.

Segons l’edat es repartiran en 3 categories: de 0 a 5 anys, de 6 a 10 anys i d’11 a 16 anys.

Totes les fotografies es visualitzaran sota un pseudònim que es sol·licitarà en el moment del registre.

Caldrà l’acceptació de la totalitat de l’accés a xarxes, política de privacitat i les bases del concurs per a poder participar en el concurs.

El termini de pujada de fotografies serà  fins al 22 de desembre a les 23:59, igual que el de les votacions.

La participació en aquest concurs és voluntària. Les dades personals que es facilitin es tractaran segons la normativa vigent i exclusivament per als permisos rebuts en el moment de l’autorització. Es determinarà una participació per pseudònim i correu electrònic.

Característiques de les fotografies

Les fotografies a presentar han de representar un motiu nadalenc sense cap altra restricció.

La Mútua es reserva el dret d’eliminar el contingut que determini que no és adient a aquest concurs i aquestes bases. És per això que comunicarà aquesta eliminació al contacte donat durant el registre de la fotografia.

La Mútua es reserva un màxim de 48 hores per a analitzar les fotografies rebudes i posar-les a votació a la mateixa plataforma web o a no publicar-les. En ambdós casos la resolució final serà comunicada per mitjà de correu electrònic al tutor del participant.

La Mútua  tindrà la facultat de rebutjar les fotografies que incompleixin les característiques anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Premi

Hi haurà un guanyador absolut que serà la postal de Nadal 2021 i serà la fotografia que ha rebut més votacions. En cas d’empat es designarà un jurat de treballadors de la pròpia Mútua per al desempat.

El primer de cada categoria rebrà una entrada per a 2 adults i 2 infants a Port Aventura.  En cas d’empat es designarà un jurat de treballadors de la pròpia Mútua per al desempat.

Per a l’entrega del premi, La Mútua contactarà amb els guanyadors i els hi entregarà individualment, realitzant un fotografia del lliurament que es publicarà tant a la web de La Mútua com a les seves xarxes socials.

Per a rebre el premi, serà imprescindible anar-lo a recollir el dia i l’hora determinats en les comunicacions de La Mútua.

Condicions de participació

És un concurs obert a socis.

Els participants han de tenir com a màxim 16 anys, amb domicili a l’àmbit territorial de Catalunya que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.

El fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors i així caldrà validar-ho durant el procés de registre. De fet, la participació serà vàlida a través del pseudònim i l’autorització.

Contingut de l’obra presentada

Els participants assumeixen la responsabilitat envers La Mútua del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. Els participants a través dels seus tutors o representants legals es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei respecte de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l’entitat organitzadora.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc.) ni cap altre dret de tercers.

Jurat

És un concurs sense jurat tot i hi ha un gestor de la informació escollit per la pròpia Mútua. Val a dir que fotografies que no tinguin caire Nadalenc seran eliminades del concurs i comunicat així al participant per a donar-li l’opció de tornar a participar.

Votació

La votació es farà directament sobre la mateixa plataforma web que La Mútua ha preparat per a fer el concurs sense necessitat de registre.

Es limitarà el vot per IP de connexió. Això vol dir que es podran emetre diferents vots a la mateixa fotografia des de diferents connexions.

La Mútua es reserva 48 hores per a determinar si cal o no posar a votació la imatge presentada per si acompleix amb les bases del concurs.

Propietat intel·lectual i industrial

Les persones participants cedeixen expressament a La Mútua, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats no lucratives.

Tots aquests requisits s’hauran d’acceptar durant l’autorització en el procés de registre de la participació en el concurs.

En conseqüència es podran utilitzar els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de percebre cap compensació addicional.

Altres disposicions

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de La Mútua.

Ens reservem el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels participants.

Autoritzacions

Durant el procés de registre de la fotografia es sol·licitaran un seguit d’autoritzacions imprescindibles i no imprescindibles que estaran degudament marcades en el procés.

Per a participar en el concurs, i tal i com hem indicat anteriorment en aquestes bases,  serà imprescindible validar: Les pròpies bases legals de sobre aquestes línies

  • La Política de privadesa que regeix el concurs i la web
  • La publicació de les imatges a la web de La Mútua www.mutua.org
  • La publicació o compartició, en cas que fos necessari, de la fotografia a les xarxes socials de la Mútua: A la xarxa social de Facebook i Instagram @mutuadegranollers, companyia pertanyent a Facebook, Inc., i Youtube @mutuadegranollers, companyia pertanyent a Google, Inc, totes elles situades a Estats Units d’Amèrica, adherida a Privacy Shield www.privacyshield.gov

No seran imprescindibles l’acceptació a l’adhesió a llista de notícies de La Mútua.