LA MÚTUA POSA EN MARXA EL CANAL INTERN D’INFORMACIÓ

LA MÚTUA POSA EN MARXA EL CANAL INTERN D’INFORMACIÓ

El Canal Intern d’ Informació és una eina que fomenta la conducta ètica dins de la nostra organització; un canal de comunicació totalment segur i confidencial amb l’ objectiu d’informar o denunciar possibles supòsits d’acció o d’omissió que puguin ser constitutius d’infraccions en l’àmbit de la UE, infraccions penals, administratives greus o molt greus o infraccions laborals en l’àmbit de la salut i la seguretat en el treball.

En compliment de la Llei 2/2023 us informem que la Mútua posa a la vostra disposició el següent enllaç per comunicar les possibles infraccions abans esmentades.

Link:
http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1934042?
access=%2bctMKzEl0GOiIa8DZv3Tt2%2bmb9CVwluaDEPiePNpCms%3d