POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web www.mutua.org és propietat de «Mútua de Granollers, MPS».La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com «Mútua de Granollers, MPS» tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és «Mútua de Granollers, MPS»amb CIF V0843980 amb domicili a Plaça Pau Casals s/n 08402 de Granollers, telèfon 938708099 i correu electrònic: jrius@mutua.org

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a dpd@mutua.org, un escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades de Mútua de Granollers a Plaça Pau Casals s/n 08402 de Granollers o bé trucant al telèfon 938708099 .

Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats per «Mútua de Granollers, MPS»

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió de la relació laboral.
Legitimació Execució del contracte laboral.
Termini de conservació Les dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la legislació laboral.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Control de la jornada laboral
Legitimació Obligació legal
Termini de conservació Les dades seran conservades durant un periode de 4 anys
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió dels processos de formació de personal
Legitimació Consentiment o execució del contracte laboral
Termini de conservació Les dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la legislació laboral.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió dels processos de selecció de personal.
Legitimació Consentiment del candidat.
Termini de conservació Les dades seran conservades durant el termini de dos anys.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió dels processos de Salut Laboral
Legitimació Obligació legal
Termini de conservació Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió de la relació dels estudiants en pràctiques
Legitimació Execució del conveni o contracte en pràctiques.
Termini de conservació Les seves dades seran conservades mentre duri el conveni o contracte un pràctiques i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament PRESTACIÓ ASSISTENCIAL
Finalitat Prestació d’assistència medicosanitària, diagnòstic i tractament sol·licitat.
Legitimació Prestació d’assistència sanitària, base legal.
Termini de conservació Les seves dades seran conservades d’acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

En aquest sentit, les seves dades seran conservades quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents, juntament amb les dades d’identificació del pacient: consentiments informats, informes d’alta, informes quirúrgics, dades relatives a l’anestèsia, informes d’exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d’anatomia patològica.

La resta de documentació es conservarà durant cinc anys.

 

Destinataris i transferències internacionals Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de l’entitat, d’acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s’indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades per la correcta prestació de l’assistència mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.No es realitzen transferències internacionals de dades.

Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pot contactar amb el Servei d’Atenció a l’Usuari del nostre centre.

 

 

Tractament INVESTIGACIÓ I RECERCA
Finalitat Investigació científica.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment i segons el termini establert en la normativa del sector.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Garantir la seguretat.
Legitimació Interès públic.
Termini de conservació Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
Destinataris i transferències internacionals Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament PROVEÏDORS i CLIENTS
Finalitat Gestió del serveis i prestacions sol·licitades.
Legitimació Execució d’un contracte.
Termini de conservació Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament COMUNICACIÓ USUARIS
Finalitat Enviament de mails amb informació comercial, newsletter o butlletins / Consultes a través de la pàgina web de l’Entitat,

Els pacients privats que acudeixen als centres mèdics del Grup CEMAV-Mútua Granollers poden autoritzar lliurament l’enviament de comunicacions

Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament ACCIÓ COMERCIAL
Finalitat Els pacients privats que acudeixen als centres mèdics del Grup CEMAV-Mútua Granollers poden autoritzar lliurament que el centre mèdic comuniqui les dades del telèfon, nom i correu electrònic a Mútua Granollers amb la finalitat de fer-li arribar informació sobre el producte assegurador de Mútua Granollers a través del telèfon, correu electrònic o whatsapp.
Legitimació Consentiment de l’interessat per l’enviament de comunicacions de productes propis de la Mútua i consentiment per la transferència internacional de dades que implica l’ús del whatsapp.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Les comunicacions a través de whatsapp, companyia pertanyent a Facebook, Inc situada als EUA, implica una transferència internacional .

 

Tractament COMUNICACIÓ SOCIS
Finalitat Enviament de comunicacions als socis sobre temes organitzatius, estructurals, comunicacions de l’assemblea de socis o comunicacions puntuals, com pot ser la felicitació de nadal als seus socis
Legitimació Interès legítim
Termini de conservació Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Destinataris i transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Tractament WEB
Finalitat Adequar ofertes comercials a peticions de les persones per poder oferir un servei més personalitzat I eficaç
Legitimació Consentiment de l’interessat expressant clicant la cassella corresponent per què les seves dades siguin tractades per Mútua amb les finalitats:

-facilitar possibilitat de demanar pressupost de productes asseguradors

-informar sobre serveis assistencials (Quadre Mèdic) I Serveis Asseguradors de l’entitat

Dades Nom, cognoms, sexe, data naixement, adreça postal, correu electrònic i núm. de telèfon que l’usuari de la web facilita voluntàriament en els formularis que Mútua posa a disposició de l’usuari. El fet de No facilitar-les té la conseqüència de no rebre la informació ajustada a les seves preferències ni tampoc als serveis que ofereix el lloc web.

 

Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el consentiment.
Transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

 

Tractament IMATGE
Finalitat Promoció i difusió de l’activitat de l’Entitat.

La imatge es publicarà en la pàgina web: www.mutua.org i a les xarxes socials Facebook, Instagram i Youtube

Legitimació Consentiment de l’interessat per la captació i publicació d’imatges i per la transferència internacional de dades a les xarxes socials.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el consentiment.
Transferències internacionals Les seves dades seran transferides a les xarxes socials de la Mútua: A la xarxa social de Facebook i Instagram @mutuadegranollers, companyia pertanyent a Facebook, Inc., i Youtube @mutuadegranollers, companyia pertanyent a Google, Inc, totes elles situades a Estats Units d’Amèrica,

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic : dpd@mutua.org o per correu postal a Servei d’Atenció al Mutualista de Mútua de Granollers a Plaça Pau Casals s/n 08402 de Granollers

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic: dpd@mutua.org o per correu postal a Servei d’Atenció al Mutualista de Mútua de Granollers a Plaça Pau Casals s/n 08402 de Granollers.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

«Mútua de Granollers, MPS» l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent.