PLA D’IGUALTAT MÚTUA DE GRANOLLERS

PLA D’IGUALTAT MÚTUA DE GRANOLLERS

Us informem que, fruït de l’ acord de les persones que composen de la Comissió d’ Igualtat – integrada per representants del personal i l ‘empresa – ha estat aprovat i inscrit el Pla d’ Igualtat de Mútua de Granollers en data 07 de setembre de l’ any 2023.

Aquest Pla estableix el principi de la igualtat efectiva entre homes i dones, i La Mútua es compromet en tots els àmbits on es desenvolupa l’ activitat de l’ empresa a estipular i desenvolupar polítiques en aquest sentit.