LA MÚTUA HOSPITALITZACIÓ

Tu tries quant vols cobrar:

En cas d’hospitalització, tindràs dret a una indemnització diària per la interrupció total del desenvolupament de la teva activitat laboral, professional o empresarial, ja sigui deguda a malaltia o accident.

Hospitalització per a qualsevol causa des de 30€/dia