ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2024

Documentació

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2024

COMPTES ANUALS INDIVIDUALS 2023

COMPTES ANUALS CONSOLIDAT 2023

MEMÒRIA
DIVULGATIVA

PRESSUPOST
2024