ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2023

Documentació

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2023

COMPTES ANUALS INDIVIDUALS 2022

COMPTES ANUALS CONSOLIDAT 2022

MEMÒRIA
DIVULGATIVA

PRESUPOST
2023