ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2022

Documentació

CARTA DEL PRESIDENT

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2022

COMPTES ANUALS INDIVIDUALS 2021

COMPTES ANUALS CONSOLIDAT 2021

MEMÒRIA
DIVULGATIVA

PRESUPOST
2022