ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2020

Documentació

CARTA DEL PRESIDENT

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2020

COMPTES ANUALS INDIVIDUALS 2019

COMPTES ANUALS CONSOLIDAT 2019

MEMÒRIA
DIVULGATIVA

PRESUPOST
2020