EL TIÓ DE LA MÚTUA MENJA POSTALS DE NADAL

Bases del concurs EL TIÓ DE LA MÚTUA MENJA POSTALS DE NADAL

Objecte:

El concurs el realitza La Mútua per tal d’escollir el millor dibuix  que s’utilitzarà com a felicitació del Nadal de 2022.

La publicació dels dibuixos guanyadors es farà a la web de La Mútua www.mutua.org, la revista de l’entitat i les xarxes socials. Es considera com a dibuix vàlid aquell que inclogui algun element nadalenc.

D’entre tots els dibuixos presentats, un jurat format per personal de La Mútua triarà el que més agradi segons criteris artístics tenint en compte l’edat dels participants. Val a dir que els dibuixos que no tinguin caire Nadalenc seran eliminats del concurs i comunicat així al participant.

Termini:

El concurs s’iniciarà a partir del moment de la publicació d’aquestes bases a la pàgina web de l’entitat (www.mutua.org) i finalitzarà el dia 23 de desembre de l’any en curs, durant l’esdeveniment “CAGUEM EL TIÓ DE LA MÚTUA” on es lliuraran de forma presencial els dibuixos per fer CAGAR EL TIÓ i poder participar al concurs.

És podran presentar els dibuixos tant a les Delegacions de La Mútua d’Arbúcies,  Caldes, Sant Celoni i Barcelona, així com a la Seu Central de La Mútua a Granollers. No s’admetran a concurs dibuixos ja publicats, ni fets per altres que no siguin l’autor. No s’admetran dibuixos més enllà de la data de finalització del concurs.

Forma de participació

La participació serà presencial per a socis de La Mútua fins a 12 anys d’edat. Serà imprescindible que un tutor validi l’autorització (en un document que trobareu a la Mútua) i sigui el gestor de les dades de l’infant, el correu electrònic i altra informació que es sol·licitarà per a poder validar la participació.

Els dibuixos es poden portar al Tió que hi haurà instal·lat a les delegacions de La Mútua i a la Seu de Granollers  del 20 al 23 de desembre a les tardes de 16 a 18h També es podrà lliurar durant l’esdeveniment “CAGUEM EL TIÓ DE LA MÚTUA” el dijous 23 de desembre de 16 a 20.30h a la sala d’actes de La Mútua de Granollers.

Segons l’edat es repartiran en 3 categories: de 0 a 5 anys, de 6 a 9 anys i de 10 a 12 anys.

Tots els dibuixos es visualitzaran sota un pseudònim que es sol·licitarà en el moment del registre. Caldrà l’acceptació de la totalitat de l’accés a xarxes, política de privacitat i les bases del concurs per a poder participar en el concurs.

La participació en aquest concurs és voluntària. Les dades personals que es facilitin es tractaran segons la normativa vigent i exclusivament per als permisos rebuts en el moment de l’autorització. Es determinarà una participació per pseudònim i soci.

Característiques del dibuix de Nadal

Els dibuixos a presentar han de representar un motiu nadalenc, pot ser en qualsevol tècnica que inclogui color i presentat sobre cartolina A4.

La Mútua es reserva el dret d’eliminar el contingut que determini que no és adient a aquest concurs i aquestes bases.

Premi

Hi haurà un guanyador absolut que serà la postal de Nadal 2022 i serà el dibuix que ha rebut més votacions. En cas d’empat es designarà un jurat de treballadors de la pròpia Mútua per al desempat.

El primer de cada categoria rebrà una entrada per a 2 adults i 2 infants a Port Aventura.  En cas d’empat es designarà un jurat de treballadors de la pròpia Mútua per al desempat.

Per a l’entrega del premi, La Mútua contactarà amb els guanyadors i els hi entregarà en un acte conjunt amb totes les categories.

Per a rebre el premi, serà imprescindible anar-lo a recollir el dia i l’hora determinats en la web de La Mútua i en les comunicacions als perfils socials de La Mútua.

Condicions de participació

És un concurs obert a socis de l’entitat.

Els participants han de tenir com a màxim 12 anys, amb domicili a l’àmbit territorial de Catalunya que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs havent d’autoritzar-ne la seva participació per escrit els seus representants legals o tutors.

El fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors i així caldrà validar-ho durant el procés de registre.

Contingut de l’obra presentada

Els participants a través dels seus representants legals o tutors assumeixen la responsabilitat envers La Mútua del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. Els participants a través dels seus tutors o representants legals es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei respecte de les persones o entitats que apareguin representades, amb total indemnitat per part de l’entitat organitzadora.

La presentació d’un dibuix al concurs no pot infringir els drets de propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc.) ni cap altre dret de tercers.

Jurat

És designarà un jurat format per personal de La Mútua que valorarà les obres, entregades sota pseudònim de cadascuna de les categories d’edat.

La valoració complirà amb criteris artístics entre totes les obres presentades que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Els resultats de la votació serà notificada als guanyadors de cada categoria i es publicarà als mitjans de l’entitat; pagina web, xarxes socials i revista.

Propietat intel·lectual i industrial

Les persones participants a través dels seus representants legals o tutors, cedeixen expressament a La Mútua, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats no lucratives.

Tots aquests requisits s’hauran d’acceptar durant l’autorització en el procés de registre de la participació en el concurs.

En conseqüència es podran utilitzar els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de percebre cap mena de compensació.

Altres disposicions

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de La Mútua.

Ens reservem el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels participants.

Autoritzacions

Durant el procés de registre del dibuix es sol·licitaran un seguit d’autoritzacions imprescindibles  que estaran degudament marcades en el procés.

Per a participar en el concurs, i tal i com hem indicat anteriorment en aquestes bases,  serà imprescindible validar aquestes bases legals i tots els aspectes que s’indiquen en l’autorització de la fulla d’inscripció.