Conferència
“La recerca en la malaltia de l’Alzheimer”