Inauguració del servei de Fisioteràpia
i Recuperació Funcional