Primera Edició del Campionat
Escolar de Natació – La Mútua Kids