RGPD

El Responsable del Tractament, [ “Mútua de Granollers, MPS” | V08423980 | Plaça Pau Casals, s/n 08402 Granollers | 938708099 | dpd@mutua.org ] en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, informa que la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades personals incloses en el present formulari serà la de realitzar la comunicació via correu electrònic de les notícies d’interès de l’entitat.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura, i té la facultat d’exercitar els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a [ “Mútua de Granollers, MPS” | V08423980 | Plaça Pau Casals, s/n 08402 Granollers | 938708099 | dpd@mutua.org ], en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI o equivalent.
Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant  l’Agència Espanyola de Protecció de dades.