• MÚTUA DE GRANOLLERS - ASSISTÈNCIA

LA MÚTUA ASSISTÈNCIA

UN PREU MOLT PETIT PER UNA COBERTURA MOLT GRAN

LA MÚTUA ASSISTÈNCIA està pensada per a tu, que vols estar segur que tens la millor cobertura per quan la necessites però que vols pagar el mínim possible. Aquesta assegurança et permet tenir una cobertura total amb una aportació per acte mèdic ambulatori que fa possible aquesta combinació.

Amb aquesta assegurança podràs accedir a més de 2.000 especialistes del quadre mèdic concertat i a més disposes de la nostra Clínica i consultoris propis d’ús exclusiu pels mutualistes.

Ser de “La Mútua” significa tenir la millor assegurança mèdica amb un tracte de proximitat únic.

 • Visites a especialistes a la Clínica del Carme de Granollers.
 • Especialistes a les delegacions de Caldes, Arbúcies i Sant Celoni.
 • Servei d’urgències 24 hores, 365 dies l’any a la Clínica del Carme inclòs urgències pediàtriques.
 • Extens quadre mèdic arreu de Catalunya amb els millors centres de referència i els principals hospitals concertats.
 • Visites privades amb preus avantatjosos.
 • Accés al centre de medicina avançada del Vallès, CEMAV.
 • Servei de Cita Online.

COBERTURES

Amb la Mútua Assistència podràs gaudir de totes les següents cobertures.

Especialitats en consultoris

 • Al·lergologia.
 • Anestesiologia.
 • Angiologia.
 • Aparell digestiu.
 • Cardiologia.
 • Cirurgia general i digestiva.
 • Cirurgia maxil·lofacial i oral (exclosos els implants dentals).
 • Cirurgia pediàtrica.
 • Dermatologia.
 • Endocrinologia.
 • Geriatria.
 • Ginecologia i obstetrícia.
 • Hematologia i hemoteràpia.
 • Medicina general.
 • Medicina interna.
 • Nefrologia (exclosa la diàlisi en processos crònics).
 • Neurologia.
 • Odontologia i estomatologia, visites i extraccions.
 • Oftalmologia, visites i tractaments.
 • Oncologia mèdica.
 • Oncologia radioteràpica.
 • Otorinolaringologia.
 • Pediatria.
 • Pneumologia.
 • Psiquiatria visites diagnòstiques sense límit (exclòs tractament).
 • Reumatologia.
 • Traumatologia i cirurgia ortopèdica.
 • Urologia.

Exploracions complementàries

 • Angiografia.
 • Analítica (exclosos els estudis del cariotip).
 • Anatomia patològica.
 • Audiometries.
 • Benestar fetal.
 • Biometries.
 • Campimetries.
 • Capil·laroscòpia.
 • Contrastos radiològics.
 • Dacriocistografia.
 • Densitometria òssia.
 • ECG, prova d’esforç, ergometria (ECG d’esforç) i ergometria amb gammagrafia miocàrdica.
 • Ecografies. Ecocardiograma bidimensional i mode M. Doppler.
 • EEG.
 • Electronistagmografies.
 • Electroretinograma, electrooculograma i potencials evocats.
 • EMG.
 • Endoscòpies i broncoscòpies.
 • Espirometries.
 • Estroboscòpia laríngia. Fistulografia.
 • Holter tensió arterial, cardiològic i EEG.
 • Gammagrafia.
 • Laparoscòpia.
 • Manometria.
 • Mielograma.
 • PET (tomografia per emissió de positrons) exclusivament en aquells casos en què ja s’hagi diagnosticat un procés oncològic i amb un límit màxim de dues exploracions a l’any.
 • PH-metria.
 • Pletismografies.
 • Polisomnografia.
 • Radiologia: convencional (inclosos els contrasts següents: baritats, iodats iònics i no iònics, paramagnètics i radioactius), gammagrafia, TAC (exclosa la indicació per implant dental).
 • Renograma.
 • Retinografia.
 • RMN (tipus 1 i 2).
 • Sialografia.
 • SPECT, Tomografia computeritzada d’emissió.
 • Tomografia de coherència òptica.
 • Test d’Hidrogen Aspirat a la Lactosa.
 • Urodinàmia.

Serveis complementaris

 • Ambulància, ingressos medicoquirurgics a la clínica per a processos urgents i d’alta.
 • Aerosolteràpia (medicació a càrrec de la persona assegurada).
 • Dietètica (accés amb sol·licitut d’un metge de l’entitat). Limitat al quadre mèdic propi.
 • Fisioteràpia i rehabilitació de l’aparell locomotor: 40 sessions/any.
 • Higiene dental (1 anual per persona assegurada).
 • Helicobacter (test d’al·lè).
 • Implantació de DIU.
 • Litotrícia extracorpòria.
 • Llevadora (gimnàstica prepart i postpart).
 • Logofoniatria.
 • Metge consultor (accés amb sol·licitud d’un metge de l’Entitat).

*La implantació del DIU queda coberta, però el DIU és a compte de la persona assegurada.

 • Podologia (4 sessions anuals per persona assegurada).
 • Prevenció del càncer colorectal a majors de 50 anys.
 • Prevenció del càncer de pròstata a majors de 45 anys.
 • Proves PCR pre-operatori.
 • Psicologia.
 • Puericultura.
 • Quimioteràpia: 3 cicles complets (exclòs medicació, 1 cicle 3-4 setmanes).
 • Radioteràpia.
 • Rehabilitació del sòl pelvià.
 • Ronyó artificial (diàlisi). Diàlisi peritoneal (únicament en insuficiència renal aguda).
 • Servei de control HTA.
 • Servei de control de diabetis.
 • Servei d’infermeria.
 • Teràpia del dolor (infiltracions en punts gatell i musculotendinós inclòs medicació).

Serveis d’urgència 24 hores, 365 dies l’any

 • Serveis d’urgències propis i concertats.
 • Servei d’urgències pediàtriques.

Superespecialitats i tractaments quirúrgics específics*

 • Cirurgia cardiovascular.
 • Cirurgia plàstica i reparadora (excloses la cirurgia estètica i la liposucció).

*Accés amb sol·licitud d’un metge de l’entitat.

 • Cirurgia toràcica.
 • Neurocirurgia.

Part (inclou llit d’acompanyant, si el centre en té de disponibles)

 • Assistència pediàtrica al nadó el primer mes de vida
 • Assistència ambulatòria durant el primer mes de vida.
 • Assistència hospitalaria: ingrés per un període màxim de 30 dies comptadors des del dia del naixement.

Hospitalització quirúrgica (inclou llit d’acompanyant, si el centre en té de disponibles)

 • Anestèsia (en l’acte quirúrgic).
 • Ingrés per intervenció quirúrgica o mèdica sense límit*.
 • Medicaments.
 • Oxigenoteràpia (en l’acte quirúrgic).
 • Transfusions de sang i plasma (en l’acte quirúrgic).
 • UVI, per un període màxim de 30 dies.

* Ingrés per un procés que derivi en un coma per un període màxim de 50 dies.

Reconeixements mèdics (un per persona assegurada i any)

 • Analítica de sang i d’orina.
 • Determinació de la tensió arterial.
 • ECG.
 • Exploració física.
 • Otoscòpia.
 • Visita.

Reconeixement ginecològic (limitat a un per persona assegurada i any)

 • Citologia vaginal i el resultat del laboratori.
 • Colposcòpia.
 • Ecografia ginecològica abdominal o vaginal.
 • Exploració de les mames.
 • Mamografia de control en els casos en què el facultatiu ho consideri necessari.
 • Visita mèdica ginecològica.

Assistència en desplaçaments

Assistència domiciliària

 • Medicina General
 • Infermeria (injectables i extraccións)

Hospitalització mèdica (inclou llit d’acompanyant, si el centre en té de disponibles)

 • Ingrés per un procés que derivi en un coma per un període màxim de 50 dies.
 • Ingrés per malaltia mental, per un període màxim de 50 dies.
 • UVI, per un període màxim de 30 dies.

Planificació familiar

 • Amniocentesi.
 • Consell genètic.
 • Espermiograma i estudi de mobilitat.
 • Inseminació artificial (1 anual per persona assegurada).
 • Lligadura de trompes.
 • Vasectomia.

Medicina alternativa

 • Homeopatia (limitat als metges del quadre mèdic que la practiquin).

Edat de contractació

 • Edat màxima de contractació 64 anys.

Períodes de Carència

 • 3 mesos per les exploracions complementàries
 • 3 mesos per serveis complementaris.
 • 6 mesos per hospitalització, intervencions quirúrgiques.
 • 10 mesos per l’assistència al part o cesària.
 • 18 mesos per planificació familiar.

Descomptes addicionals per forma de pagament

 • Pagament semestral: 3%
 • Pagament anual: 5%

Prima

 • Prima per trams d’edat amb la possibilitat de pagar mensual, semestral o anualment.

DOCUMENTACIÓ

A continuació pots descarregar els següents documents: