• MÚTUA DE GRANOLLERS OPTIMA

LA MÚTUA ÒPTIMA

LA SALUT A MIDA PER A LA TEVA FAMÍLIA

LA MÚTUA ÒPTIMA és una assegurança de salut que reuneix un ampli ventall de cobertures en l’àmbit ambulatori i quirúrgic així com proves diagnòstiques. Aquesta assegurança et permetrà estar cobert davant les eventualitats mèdiques per a tu i la teva família.

Amb La Mútua Òptima podràs accedir a més de 2.000 especialistes del quadre mèdic concertat i a més disposes de la nostra Clínica i consultoris propis d’ús exclusiu pels mutualistes.

Ser de “La Mútua” significa tenir la millor assegurança mèdica amb un tracte de proximitat únic.

 • El millor Quadre mèdic de proximitat en nombre de professionals i centres, així com un extens quadre mèdic en la resta de poblacions.
 • Tenir una clínica pròpia amb urgències mèdiques 24 hores exclusives pels socis i mutualistes.
 • Més de 200 professionals treballant per garantir la millor qualitat en la teva assegurança i en el servei mèdic prestat dins i fora del nostre quadre mèdic propi.
 • Tenir els millors centres mèdics concertats al voltant del nostre Mutualista.
 • Si vols podràs utilitzar l’assegurança des del mateix dia de la contractació.

COBERTURES

Amb la Mútua Òptima podràs gaudir de totes les següents cobertures per tu i per la teva familia:

Especialitats en consultoris

 • Medicina general.
 • Pediatria.
 • Al·lergologia.
 • Anestesiologia.
 • Angiologia.
 • Aparell digestiu.
 • Cardiologia.
 • Cirurgia general i digestiva.
 • Cirurgia maxil·lofacial i oral (exclosos els implants dentals).
 • Cirurgia pediàtrica (accés amb sol·licitud d’un metge propi de l’Entitat).
 • Dermatologia.
 • Endocrinologia.
 • Geriatria.
 • Odontologia i estomatologia, visites i extraccions.
 • Hematologia i hemoteràpia.
 • Medicina interna.
 • Nefrologia (exclosa la diàlisi en processos crònics).
 • Pneumologia.
 • Neurologia.
 • Ginecologia i obstetrícia (excloses l’esterilització, l’amniocentesi, el consell genètic i la inseminació artificial)*.
 • Oftalmologia, visites i tractaments (exclosos els tractaments amb làser).
 • Oncologia mèdica.
 • Oncologia radioteràpica.
 • Otorinolaringologia.
 • Psiquiatria, visites diagnòstiques i avaluació de pacients (exclòs tractament).
 • Reumatologia.
 • Traumatologia i cirurgia ortopèdica.
 • Urologia (exclosa la vasectomia).

Exploracions complementàries

 • Analítica (exclosos els estudis del cariotip).
 • Anatomia patològica.
 • Angiografia.
 • Audiometries.
 • Benestar fetal.
 • Biometries.
 • Campimetries.
 • Capil·laroscòpia.
 • Contrastos radiològics.
 • Dacriocistografia.
 • Densitometria òssia.
 • ECG, prova d’esforç, ergometria (ECG d’esforç) i ergometria amb gammagrafia miocàrdia.
 • Ecografies. Ecocardiograma bidimensional i mode M. Doppler.
 • EEG.
 • Electronistagmografies.
 • Electroretinograma, electrooculograma i potencials evocats.
 • EMG.
 • Endoscòpies i broncoscòpies.
 • Espirometries.
 • Estroboscòpia laríngia.
 • Fistulografia.
 • Gammagrafia.
 • Holter tensió arterial, cardiològic, EEG.
 • Laparoscòpia.
 • Manometria.
 • PH-metria.
 • Pletismografies.
 • Polisomnografia.
 • Radiologia: convencional, TAC (exclosa la indicació per implant dental).
 • Renograma.
 • Retinografia.
 • RMN (tipus 1 i 2).
 • Sialografia.
 • SPECT, Tomografia computeritzada d’emissió.
 • Tomografia de coherència òptica.
 • Test d’Hidrogen Aspirat a la Lactosa.
 • Urodinàmica.

Serveis complementàries

 • Ambulància, ingressos medicoquirúrgics a la clínica
  per a processos urgents i d’alta,
  de la clínica al domicili.
 • Aerosolteràpia
  (medicació a càrrec de la
  persona assegurada).
 • Dietètica (accés amb sol·licitut d’un metge de l’entitat). Limitat al quadre mèdic propi.
 • Fisioteràpia i rehabilitació de l’aparell locomotor: 40 sessions/any. Higiene dental (1 anual per persona assegurada).
 • Helicobacter (test d’al·lè).
 • Implantació DIU.
 • Litotrícia extracorpòria.
 • Llevadora (gimnàstica
  prepart i postpart).
 • Logofoniatria.
 • Metge consultor (accés amb sol·licitud d’un metge de l’Entitat).
 • Podologia (4 sessions anuals per persona assegurada).
 • Prevenció del càncer colorectal per
  a majors de 50 anys.
 • Prevenció del càncer de pròstata per
  a majors de 45 anys.
 • Proves PCR pre-operatori.
 • Psicologia.
 • Puericultura.
 • Quimioteràpia: 3 cicles complets
  (exclòs medicació, 1 cicle 3-4 setmanes).
 • Radioteràpia.
 • Rehabilitació del sòl pelvià.
 • Ronyó artificial (diàlisi).
 • Diàlisi peritoneal (únicament en insuficiència renal aguda).
 • Servei de control HTA.
 • Servei de control de diabetes.
 • Servei d’infermeria.
 • Teràpia del dolor (infiltracions en punts gatell i musculotendinós inclòs medicació).

Servei d’Urgències 24 hores, 365 dies l’any

 • Servei d’urgències propis i concertats.
 • Servei d’urgències pediàtriques.

Superespecialitats i tractaments quirúrgics específics*

 • Cirurgia cardiovascular.
 • Neurocirurgia.
 • Cirurgia toràcica.
 • Cirurgia plàstica i reparadora (excloses la cirurgia estètica i la liposucció).

*Accés amb sol·licitud d’un metge de l’Entitat.

Part (inclou llit d’acompanyant, si el centre en té de disponibles)

 • Assistència pediàtrica al nadó el primer mes de vida.
 • Assistència ambulatòria durant el primer mes de vida.
 • Assistència hospitalaria: ingrés per un període màxim de 30 dies comptadors des del dia del naixement.

Hospitalització quirúrgica (inclou llit d’acompanyant, si el centre en té de disponibles)

 • Medicaments.
 • Anestèsia (en l’acte quirúrgic).
 • Oxigenoteràpia (en l’acte quirúrgic).
 • Transfusions de sang i plasma (en l’acte quirúrgic).
 • Ingrés per intervenció quirúrgica o mèdica sense límit*.
 • UVI, per un període màxim de 30 dies.

* Ingrés per un procés que derivi en un coma per un període màxim de 50 dies.

Reconeixements mèdics (un per persona assegurada i any)

 • Visita.
 • Exploració física.
 • Determinació de la tensió arterial.
 • Otoscòpia.
 • ECG.
 • Analítica de sang i d’orina.

Reconeixement ginecològic (limitat a un per persona assegurada i any)

 • Visita mèdica ginecològica.
 • Colposcòpia.
 • Ecografia ginecològica abdominal o vaginal.
 • Citologia vaginal i el resultat del laboratori.
 • Exploració de les mames.
 • Mamografia de control en els casos en què el facultatiu ho consideri necessari.

Assistència en desplaçaments

Assistència domiciliària

 • Medicina general.
 • Infermeria (injectables i extraccions).

Hospitalització mèdica (inclou llit d’acompanyant, si el centre en té de disponibles)

 • Ingrés per un procés que derivi en un coma per un període màxim de 50 dies.
 • Ingrés per malaltia mental, per un període màxim de 50 dies.
 • UVI, per un període màxim de 30 dies.

Edat de contractació

 • Edat màxima de contractació 64 anys.

Períodes de Carència

 • 3 mesos per les exploracions complementàries.
 • 3 mesos per serveis complementaris.
 • 6 mesos per hospitalització, intervencions quirúrgiques.
 • 10 mesos per l’assistència al part o cesària.

Descomptes addicionals per forma de pagament

 • Pagament semestral: 3%
 • Pagament anual: 5%

Prima

 • Prima per trams d’edat amb la possibilitat de pagar mensual, semestral o anualment.

DOCUMENTACIÓ

A continuació pots descarregar els següents documents: