ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MÚTUA DE GRANOLLERS

A El passat dijous 29 de juny, Mútua de Granollers va celebrar l’Assemblea General Ordinària. Els acords que es van predre incluen la creació d’un fons social de 50.000 euros pels socis amb dificultats de pagament, per situacions temporals. Per establir aquest fons es van modificar els estatuts i es crearà in reglament específic, que s’espera que entri en vigor en l’exercici de 2018.