ELS APARTAMENTS AMB SERVEIS SERAN UNA REALITAT EN 2 ANYS

S’intensifiquen les gestions administratives, un cop realitzada l’Assemblea General de socis de la Mútua on els arquitectes van presentar el projecte d’apartaments amb serveis per a la gent gran.

Més informació sobre els apartaments amb serveis de La Mútua:

https://votv.alacarta.cat/granollers/noticia/els-pisos-per-a-gent-gran-de-la-mutua-seran-una-realitat-abans-de-dos-anys