L’ASSEMBLEA DE LA MÚTUA APROVA LA GESTIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

Les xifres presentades a l’Assemblea del passat 30 de juny mostren la mateixa tendència positiva dels darrers anys. Els beneficis obtinguts han permès mantenir els descomptes de les pòlisses de la nostra gent gran així com congelar les tarifes des de que va començar la pandèmia.

Les dades presentades indiquen un benefici net de 747.528€ a l’exercici 2021, que es va tancar amb un patrimoni net de 17,5 M€  i uns actius de 21,9 M€ pel que fa a la mutualitat. Les empreses vinculades i les societats participades del CEMAV també van tancar l’exercici amb beneficis.

Pel que fa a les votacions, els socis van aprovar per amplia majoria i sense cap vot en contra, tant la renovació de càrrecs de la Junta Directiva, com de la Comissió de Control.

D’altra banda els socis van tenir la oportunitat de conèixer de primera ma el projecte de reforma de l’edifici de l’antiga seu de Montepio, que va ser adquirit l’any passat per La Mútua. Els arquitectes del despatx Codina-Prat-Valls, van aprofitar el marc de l’Assemblea per explicar tot el projecte i presentar els planells de la reforma del nou edifici on s’espera poder construir uns 40 apartaments amb serveis per a la gent gran.

L’Assemblea va concloure amb un petit refrigeri per a tots els assistents i un pastís d’aniversari per celebrar els ja 70 anys de vida de la nostra Mútua.

Som Mútua!

Noticia VOTV: https://votv.alacarta.cat/granollers/noticia/la-mutua-vol-fer-mes-pisos-per-gent-gran-a-l-antic-edifici-de-montepio

Intervenció President: https://youtu.be/fl3GtSuwXzY