ES REALITZEN LES PRIMERES INTERVENCIONS DE RESECCIÓ ENDOSCÒPICA TRANSMURAL ALS QUIRÒFANS DE MÚTUA DE GRANOLLERS

És conegut que des de fa ja alguns anys, a la gran majoria dels serveis d’endoscòpia es diagnostiquen tracten i curen aproximadament un 16 % de tots els càncers de Colon, a través de la colonoscòpia i la coneguda tècnica de la Polipectomía Endoscòpica.

Però no obstant això,  hi ha pacients que amb aquesta tècnica no poden obtenir la curació  doncs, quan s’estudia el pòlip al microscopi, aquest ens mostra que no existeix la seguretat de que a la paret del Colon no hi quedin restes de cèl·lules cancerígenes o pre-cancerígenes. Fins ara aquests pacients s’havien de realitzar una intervenció convencional i quedar ingressats unes setmanes.

No obstant i des de fa poc temps, es realitzen reseccions endoscòpiques de la paret del Colon des de l’interior del Colon gràcies a l’ús de Nitinol, un material al.leació de Níquel i de Titani amb termomemòria. Amb aquest material i amb mans expertes es pot realitzar una tècnica endoscòpica denominada Resecció Endoscòpica Transmural que, com el nom diu, permet extirpar la paret del Colon des de l’interior.

Aquest mètode ha estat realitzat el passat mes de desembre per primera vegada a la Mútua de Granollers pel Dr. Ramon Abad cap del Servei d’Endoscòpia.  Ara, gràcies al sistema OVESCO FTRD (Ovesco Endoscopy, Tubingen, Alemania), el Dr. Abad, pot realitzar aquesta intervenció acoplant un dispositiu especial a l’endoscopi convencional que permet en pocs minuts extirpar la part del Colon afectada i  que el pacient torni a casa només després d’unes unes hores de control. Això, sens dubtes, comporta una excel·lent qualitat de vida pels pacients que s’estalvien una intervenció quirúrgica i un ingrés hospitalari, que en ocasions no és curt.