JAUME BAGES ANUNCIA LES OBRES DE LA PLANTA D’URGÈNCIES DE LA MÚTUA AQUEST MES DE JULIOL

Entrevista del President de Mútua de Granollers.

Jaume Bages comentant els temes tractats a l’Assemblea General de Socis i anunciant les obres de la planta d’urgències de l’edifici de la Plaça Pau Casals de Granollers.

Veure notícia:

http://votv.alacarta.cat/entrevista/tall/jaume-bages-president-mutua-granollers