VOTACIÓ ALS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA I A LA COMISSIÓ DE CONTROL

Aquest dimecres 28 d’octubre hem celebrat de forma excepcional les votacions dels punts de l’ordre del dia de l’Assemblea General de Socis de la Mútua, així com les votacions dels càrrecs dels membres de la Junta Directiva i de la Comissió de Control.

A la Sala d’Actes de l’edifici de la Mútua de la Plaça Pau Casals de Granollers, la jornada de votació va transcórrer amb total normalitat des de les 9 del matí i fins a les 18 h.

Gairebé un centenar de socis van exercir el seu dret de vot, en un espai habilitat amb totes les mesures de seguretat exigides per l’actual crisi sanitària a causa de la pandèmia de Coronavirus. Els resultats de la votació van ser:

CANDIDATURA DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

-VOTS EMESOS: 95

-VOTS EN BLANC: 2

-VOTS A TOTA LA CANDIDATURA: 91

-VOTS A MARGARET CRUELLAS: 92

-VOTS A GEMMA FUSTÉ: 92

CANDIDATURA DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE CONTROL

-VOTS EMESOS: 95

-VOTS EN BLANC: 2

-VOTS A TOTA LA CANDIDATURA: 91

-VOTS A JOSEP BLANXART: 93

VOTACIÓ PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA

PUNT 1: Examen i aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats de l’exercici 2019. Proposta de distribució de resultats.

-VOTS A FAVOR: 92

-VOTS EN BLANC: 2

-VOTS EN CONTRA: 1

PUNT 2: Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.

-VOTS A FAVOR: 91

-VOTS EN BLANC: 2

-VOTS EN CONTRA: 2

PUNT 3: Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2020

-VOTS A FAVOR: 90

-VOTS EN BLANC: 3

-VOTS EN CONTRA: 2

PUNT 4: Ratificació en el seu cas, del membre de la Comissió de Control nomenat provisionalment per la Junta Directiva davant la vacant produïda.

-VOTS A FAVOR: 92

-VOTS EN BLANC: 3

-VOTS EN CONTRA: 0

Podeu veure la votació i el recompte de vots en aquest enllaç: https://youtu.be/eUZ34VKEOb4