CARTA DEL PRESIDENT

Des d’aquesta presidència vull compartir amb tots vostès la preocupació per unes circumstàncies que ultrapassen la nostra capacitat d’acció i que, no obstant això, necessiten una resposta ràpida tant individual com col·lectiva.

En moments excepcionals calen mesures extraordinàries i per això estar amatents a totes les recomanacions que fan les autoritats sanitàries resulta ara més que mai imprescindible.

És en aquestes situacions quan es fa més evident que tenir cura de nosaltres mateixos esdevé la millor manera de contribuir al bé comú.

Posar a disposició de tota la ciutadania els nostres mitjans estructurals, de servei i d’atenció és, sense cap mena de dubte, una contribució necessària i que apel·la directament a la solidaritat.

En aquest sentit, i a banda del que disposa el RD 463/2020 del 14 de març, us fem saber que hem posat a disposició de les autoritats sanitàries les nostres instal·lacions, en especial, la planta d’hospitalització de la Clínica del Carme. La qual cosa ha fet que suspenguem temporalment la nostra activitat quirúrgica per si aquest fos el cas.

No cal dir que això no suposa cap detriment del servei quirúrgic que els oferim, ja que aquestes intervencions són programades i no urgents.

En nom de la Junta Directiva vull agrair la seva comprensió i fer extensiu aquest agraïment a tot el nostre personal pel seu esforç i predisposició.

La solidaritat va fer néixer la nostra institució i és hora de ser solidaris. Per això, més que mai, “Tots som Mútua”.

Recordar-los que seguim com sempre a la seva disposició i que ens poden contactar sempre que ho considerin oportú.

Gràcies, un cop més, per la seva col·laboració i fer-nos confiança.

Salut

Jaume Bages

President de La Mútua de Granollers